A haplogrupė yra paplitusi tarp Amerikos čiabuvių ir azijiečių. Ledynmečiu ši grupė  migravo per Beringo sąsiaurį į  Šiaurės Ameriką.

B haplogrupė yra viena pagrindinių Rytų Azijoje paplitusių kilmės linijų. B haplogrupės nariai taip pat migravo į Amerikos žemynus prieš 15 – 20 tūkstančių metų ir tapo viena iš penkių mitochondrijų, nustatytų tarp čiabuvių amerikiečių.

C haplogrupė yra M haplogrupės – vienos iš dviejų pagrindinių kilmės linijų, migravusių iš Afrikos ir paplitusių visame pasaulyje –  palikuonys. Šiuo metu ji aptinkama Šiaurės Rytų Azijoje ir yra laikoma viena iš Amerikos čiabuvių gyventojų kilmės linijų.

D haplogrupė yra pagrindinė Rytų Azijos gyventojų kilmės linija. Reikėtų pažymėti pogrupį D4, kuris vyrauja tarp Centrinės Azijos populiacijos, ir  D1 – vieną iš penkių haplogrupių, atstovaujamų čiabuvių amerikiečių.

E haplogrupė, tikėtina, susiformavo netoli Šiaurės Rytų Sundalando (Rytų Malaizija) ir paplito visose Pietryčių Azijos šalyse, kur  prieš 5–10 000 metų suklestėjo įvairios sublinijos.

F haplogrupė susiformavo Centrinėje Azijoje ir greitai išplito į Rytus, tapdama viena iš pagrindinių mitochondrijų linijų Rytų ir Pietryčių Azijoje. Didžiausią jos paplitimą ir sekų įvairovę galima rasti tarp Azijos pakrančių sričių populiacijos.

H haplogrupė yra dažniausiai aptinkama haplogrupė visame Eurazijos žemyne. Praėjus maždaug 20 000 metų nuo paskutinio ledyninio maksimumo, H haplogupės populiacija  dominavo  Europoje.

HV haplogrupė yra H ir V  protėvių haplogrupė, kuri šiandien vyrauja Vakarų Europos kilmės linijose. Apie 75% Vakarų Europos populiacijos  yra kilę iš šios haplogrupės.

I haplogrupė yra plačiai paplitusi Europoje, nors yra palyginti maža  (sudaro apie 2%). Ji taip pat aptinkama vakarų Eurazijoje, ir manoma, kad ankstyvieji I haplogrupės atstovai senojo akmens amžiaus laikotarpiu  migravo į šiaurę per Kaukazą, skleisdami savo giminę po Europą.

J haplogrupė yra viena iš keturių pagrindinių Europai būdingų haplogrupių. Manoma, kad J haplogrupės paplitimą Europoje  lėmė pirmųjų bendruomenių, besiverčiančių žemės ūkiu ir gyvulininkyste, migracija iš Vakarų Azijos Neolito eros laikais (Naujasis akmens amžius).

K haplogrupė susiformavo Vakarų Azijoje ir išplito visoje Europoje. Kai kurios kilmės linijos taip pat yra aptinkamos Centrinėje Azijoje ir Šiaurės Afrikoje. Žinoma, kad ši haplogrupė yra nustatyta atskirose gyventojų grupėse, tokiose, kaip Priešistorinės Baskijos gyventojai ar Aškenazės žydai.

L0 haplogrupė yra seniausia haplogrupė žmogaus mtDNA sekoje. L0 susiformavo maždaug prieš  150 000 metų Rytų Afrikoje, kur  buvo aptiktos seniausios šiuolaikinių žmonių fosilijos. L0a haplogrupė susiformavo 100 000 metų vėliau ir migravo į pietrytinę žemyno dalį.

L1 haplogrupė yra viena iš seniausių motinos genealoginio medžio šakų, mitochondrijų Ievos dukra ir L0 sesuo. Dažniausiai ji yra sutinkama vakarinėje ir centrinėje Afrikoje, Užsachario Afrikoje, ir retai sutinkama rytinėje ar pietinėje Afrikos dalyje. Iš L1 išsivystė L2 ir L6 šakos, o iš L3 išsivystė visos šiuolaikinės haplogrupės, kilusios ne iš Afrikos žemyno.

L2 haplogrupė yra tiesioginė mitochondrijų Ievos palikuonė. Šiuo metu ji randama pas 1/3 Užsachario Afrikos gyventojų, o jos pogrupis L2a –  mtDNR haplogrupė, labiausiai paplitusi afroamerikiečių tarpe.

L3 haplogrupė mitochondrijų Ievos dukra, buvo viena pirmųjų žmonių grupių, išdrįsusių palikti Afriką ir galiausiai apsigyvenusių plačiajame pasaulyje. Azijos ir Europos haplogrupių protėviai kildinami iš L3 haplogrupės.

M haplogrupės atstovai buvo vieni iš  pirmųjų žmonių, kurie paliko Afriką ir migravo į Rytus, palei Azijos pietines pakrantes. Mokslininkus suintrigavo M1 pogrupio pėdsakų atradimas Rytų Afrikoje; kitas pogrupis, M3, manoma,  yra kilęs iš Indijos.

N haplogrupė yra viena iš dviejų pagrindinių kilmės linijų, iš kurių susiformavo ne Afrikos kilmės haplogrupės. Šiandien šios haplogrupės žmonių aptinkama  daugelyje pasaulio žemynų.

R haplogrupė yra sena ir sudėtinga; šiandien jos atstovų galima rasti visame pasaulyje. Kilę iš Artimųjų Rytų, R haplogrupės arstovai migravo į Afriką, Pietvakarių Euraziją, Vidurinius Rytus, Centrinę ir Pietų Aziją.

T haplogrupė – tai santykinai jauna haplogrupė, laikoma pagrindine protėvių linija, atsiradusia Neolito laikotarpiu,   kada atsirado žmonija.

U haplogrupė yra viena seniausių ir įvairialypių haplogrupių Europoje: ji susiformavo dar prieš žemdirbystės plėtrą Europoje. Šiai haplogrupei priklauso maždaug 10-11% europiečių ir euroamerikiečių.

V haplogrupė – tai Europos haplogrupė, susiformavusi Iberijoje (Ispanija) Ledynmečio eros pabaigoje, ir paplitusi į Rytus ir į Šiaurę vykstant Europos pakartotiniam apgyvendinimui.

W haplogrupė vis dar aptinkama savo kilmės vietoje, tačiau rečiau ji yra aptinkama ir visoje Eurazijoje. Ji siejama su Orinjako kultūros atsiradimu vėlyvojo Paleolito laikais.

X haplogrupė susiformavo Pietryčių Azijoje, iš kur paplito po visą Europą, Šiaurės Afriką ir Artimuosius Rytus . Jos X2 pogrupis yra viena iš Amerikos čiabuvių pagrindinių kilmės linijų.

Y haplogrupė yra siejama su Sibiro populiacijomis, ji taip pat aptinkama Japonijos, Korėjos ir kai kuriose Pietryčių Azijos populiacijose.

Z haplogrupė aptinkama Azijoje, dažniau – Tibete ir Sibire, rečiau – Japonijoje. Pogrupis Z1 tai pat yra aptinkamas tarp Suomijos Samių populiacijos, kurie, kaip manoma, yra kilę iš Europos ir Azijos.

Kuo ypatinga mitochondrijų DNR?
Protėvių kilmės DNR tyrimas - atsakyti į jūsų klausimus
Tėvo kilmės DNR testas - haplogrupių sąrašas ir aprašymai
Šioje svetainėje naudojami slapukai, siekiant suteikti jums geresnę vartotojo patirtį. Naudodamiesi šia svetaine arba uždarydami šį pranešimą sutinkate su mūsųCookies notice