Prieš pateikdami užsakymą, atidžiai perskaitykite mūsų Bendrąsias sąlygas ir nuostatas ir įsitikinkite, kad jas suprantate.

Čia taip pat galite peržiūrėti mūsų privatumo, slapukų ir pinigų grąžinimo politiką:

Privatumo politika         • Slapukų politika       • Pinigų grąžinimas


 1. APIBRĖŽIMAI

1.1 Bendrovė – Australijos bendrovė „Genetic Technologies Limited“.

1.2 Užsakovas – tai privatus asmuo, įmonė, juridinis asmuo arba nepriklausomas subjektas, užsisakantis paslaugą.

1.3 Paskirtasis asmuo – tai pateikimo formoje nurodytas asmuo, kuriam bus pateikti tyrimo rezultatai.

1.4 Mėginių ėmėjas – tai asmuo, imantis mėginius.

1.5 Paslauga – tai vienas ar keli Bendrovės atliekami DNR tyrimai arba Bendrovės reklamuojami genetiniai tyrimai.

1.6 Paslaugų užsakymas – tai Bendrovės Paslaugų užsakymas, kuris yra pateikiamas asmeniškai, telefonu, laišku, elektroniniu paštu, užpildant užsakymo formą arba bet kokiu kitu būdu.

1.7 Kaina – tai kaina, nurodyta esamame Bendrovės Paslaugų kainoraštyje.

1.8 Rinkiniai – tai Užsakovui pateikiami mėginių paėmimo rinkiniai.

 1. ŠIŲ TERMINŲ IR SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1 Šie terminai ir sąlygos taikomos neįtraukiant visų kitų terminų ir sąlygų, įskaitant bet kurį terminą ir sąlygą, kurią Užsakovas gali ketinti taikyti pagal bet kurį susitarimą, pirkimo užsakymą, užsakymo patvirtinimą arba kitą panašų dokumentą.

2.2 Visi Paslaugų užsakymai yra laikomi Užsakovo pasiūlymu įsigyti Paslaugas pagal šiuos terminus ir sąlygas. Bendrovė laiko Užsakovo pasiūlymą nepriimtu tol, kol Užsakovas nesumoka už užsakytą Paslaugą. Apmokėjimas yra laikomas įtikinamu įrodymu, kad Užsakovas priėmė Bendrovės Paslaugą pagal šiuos terminus ir sąlygas.

 1. ŠIŲ TERMINŲ IR SĄLYGŲ APIMTIS

3.1 Laikoma, kad visos kitos sąlygos, išskyrus šiuose terminuose ir sąlygose nurodytas sąlygas, neįtraukiamos į šiuos terminus ir sąlygas arba nesudaro šių terminų ir sąlygų dalį, išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas ir bet kuris Bendrovės įgaliotas asmuo susitaria raštu.

3.2 Šie terminai ir sąlygos nedaro poveikio Užsakovo, kaip vartotojo, įstatymo numatytoms teisėms.

3.3 Jeigu kuri nors šių terminų ir sąlygų dalis yra laikoma nepagrįsta, negaliojančia arba nevykdytina bet kokiame teisminiame, arbitražiniame arba kitame procese, ji nedarys poveikio likusių šių terminų ir sąlygų dalių vykdymui.

3.4 Visiems Užsakovo susitarimams, apimantiems daugiau nei vieną asmenį arba subjektą, yra taikoma solidarioji atsakomybė.

 1. ŠIO TYRIMO PASKIRTIS

4.1 Užsakovas supranta, kad DNR tyrimo paskirtis – pateikti įžvalgas apie asmens genetines charakteristikas genetinių savybių, būklių arba ligų atžvilgiu priklausomai nuo užsisakyto tyrimo tipo.

4.2 Užsakovas supranta, kad Bendrovės teikiamas predispozicinis tyrimas yra atliekamas tik informaciniais ir (arba) šviečiamaisiais tikslais ir, kad tyrimas neatstoja apsilankymo pas gydytoją bei gydytojo arba kito kvalifikuoto specialisto konsultacijų ar paslaugų.

4.3 Užsakovas patvirtina, kad perskaitė ir suprato visą Bendrovės pateiktą informaciją. Užsakovas taip pat supranta, kad atsižvelgiant į tyrimo sudėtingumą  ir galimas pasekmes, Bendrovė primygtinai pataria pasikonsultuoti su gydytoju arba genetikos konsultantu ir gauti reikalingą profesionalų patarimą prieš atliekant tyrimą ir sulaukus rezultatų.

4.4 Užsakovas žino, kad tyrimo metu gauta informacija yra nekintama ir, kad rezultatai gali būti visiškai nenuspėjami ir netikėti. Užakovas taip pat supranta, kad rezultatai gali padaryti jam didelį poveikį ir netgi pakeisti jo požiūrį į gyvenimą, save ar santykius su kitais žmonėmis. Užsakovas supranta, kad nors rezultatai daugeliu atvejų gali padėti sumažinti pavojų sveikatai, optimizuoti sveikatą, sulėtinti fizinių būklių progresavimą ir t.t., tačiau egzistuoja dalykai, kurių negalima pakeisti ir, kad sužinojęs apie savo genetinę būklę, negalės nieko padaryti ar imtis kokių nors veiksmų.

4.5 Užsakovas supranta, kad tyrimo rezultatai – tai apytikris įvertinimas; jeigu tyrimo rezultatai rodo, kad genetinio sutrikimo rizika yra maža,  tai nereiškia, kad Užsakovas niekada nesusirgs liga ir jam niekada neišsivystys požymis arba būklė ir atvirkščiai, jeigu tyrimo rezultatai rodo, kad genetinio sutrikimo rizika yra didelė, tai nereiškia, kad Užsakovas tikrai susirgs liga ir jam tikrai išsivystys požymis arba būklė. Jeigu Užsakovui kyla kokie nors klausimai apie tyrimo rezultatus, jis turi kreiptis į gydytoją, konsultantą genetikos klausimais arba asmenį, kvalifikuotą interpretuoti atlikto tyrimo rezultatus.

4.6 Užsakovas supranta ir sutinka su tyrimo apribojimais; tyrimo rezultatai yra paremti Užsakovo genetine sandara, be to, Užsakovas supranta, kad išoriniai aplinkos veiksniai taip pat gali daryti poveikį jo fizinei būklei.

 1. MĖGINIŲ PANAUDOJIMAS

5.1 Užsakovas supranta ir sutinka su tuo, kad atlikus tyrimą, jo mėginys gali būti sunaikintas arba saugojamas neribotą laiką medicininių tyrimų tikslais ir, kad jis negaus jokios kompensacijos ir jokių lėšų dėl kokio(-ių) nors išradimo(-mų), kuris(-ie) bus padarytas(-ti) tyrinėjant ir naudojant jo pateiktus mėginius. Užsakovas gali atsisakyti pateikti savo mėginį tokiais naudojimo tikslais ir gali bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą susisiekęs su Bendrove. Užsakovas supranta, kad atsisakymas duoti savo sutikimą dėl mėginio naudojimo medicininių tyrimų tikslais nedarys poveikio jo tyrimo rezultatams.

 1. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1 Esant galimybei, Bendrovė stengsis teikti tyrimus, kuriuos atliks laboratorija, akredituota pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO 17025 ir (arba) Amerikos kraujo bankų asociacijos AABB standartą.

6.2 Bendrovė išsiųs Užsakovui Rinkinius įprastu paštu, jeigu Užsakovas nepateiks prašymo padaryti tai kitu būdu. Rinkinio siuntimo kaina yra įtraukta į Paslaugos Kainą. Kai kurių tyrimų atveju galimi kiti pašto išlaidų apmokėjimo būdai. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už siuntos pristatymo vėlavimus, jeigu jie įvyksta dėl pašto sistemos arba kurjerio kaltės. Jeigu Užsakovas negauna Rinkinio, jis turi pranešti Bendrovei apie tai. Taip pat tikimasi, kad tos šalies pašto sistema informuos Bendrovę apie negautą siuntą per protingą laiką.

6.3 Bendrovė išsiųs Užsakovui visus Rinkinius kurjerių paštu, jeigu Užsakovas nepateiks prašymo padaryti tai kitu būdu. Rinkinio siuntimo kaina yra įtraukta į Paslaugos Kainą. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už siuntos pristatymo vėlavimus, jeigu jie įvyksta dėl pašto sistemos kaltės. Jeigu Užsakovas negauna Rinkinio, jis turi pranešti Bendrovei apie tai. Taip pat tikimasi, kad tos šalies pašto sistema informuos Bendrovę apie negautą siuntą per protingą laiką.

6.4 Jeigu Užsakovui arba jo Mėginių ėmėjui bus pristatytas apgadintas Rinkinys arba pažeistos sterilios pakuotės ir Užsakovas nebus kaltas dėl šio apgadinimo arba pažeidimo, Bendrovė nemokamai pateiks naują Rinkinį arba naujas pakuotes. Užsakovas turės aiškiai pažymėti, kad Rinkiniai yra su trūkumais ir turės savo sąskaita grąžinti šiuos defektuotus Rinkinius atgaliniu siuntimu, kad Bendrovė galėtų sunaikinti juos.

6.5 Bendrovė išduos tik vieną Rinkinį pagal vieną Užsakovo Užsakymą. Pateikus prašymą papildomiems Rinkiniams gauti, reikės sumokėti administravimo mokestį priklausomai nuo paskirties šalies (žr. priedą Nr. 1 dėl preliminarių mokesčių).

6.6 Jeigu Užsakovas pateiks mėginius, tačiau laboratorijai nepavyks sudaryti DNR profilį dėl nepakankamo DNR kiekio ar užteršto mėginio ir Bendrovė nebus kalta dėl šio nepakankamumo ar užterštumo, bus taikomas pakartotinio mėginio paėmimo mokestis (žr. priedą Nr.2 dėl mokesčių). Nestandartinio mėginio atveju taikomos įprastinės mažmeninės Kainos papildomai prie standartinio mokesčio.

6.7 Užsakovas supranta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė negarantuoja, jog ji pateiks galutinius DNR analize paremto giminystės ryšio tyrimo rezultatus. Neužbaigus giminystės ryšio tyrimo, neįmanoma nuspėti jo rezultato. Užsakovams gavus negalutinius rezultatus, Bendrovė negalės grąžinti jiems pinigų.

6.8 Užsakovas supranta, kad nors Bendrovės atliekamas konkretus tyrimas pasižymi dideliu tikslumu, kaip ir bet kurio tyrimo atveju egzistuoja klaidos arba aplaidumo galimybė. Todėl Užsakovas patvirtina ir sutinka, kad tuo atveju, kai Užsakovas galės pateikti pagrįstą pretenziją dėl žalos, kilusios iš bet kokio Bendrovės veiksmo, pvz. aplaidumo ar kokio nors kito veiksmo, Bendrovės atsakomybė neviršis kainos, sumokėtos už tyrimą ir, kad Užsakovas nelaikys Bendrovę ir jos tarpininkus, tarnautojus bei darbuotojus atsakingais visų tolimesnių pretenzijų dėl žalos atveju. Užsakovas turi teisę pranešti Bendrovei apie bet kokią klaidą ar aplaidumą per trisdešimt dienų nuo tyrimo rezultatų ataskaitos išsiuntimo Paskirtajam asmeniui paštu arba elektroniniu paštu dienos. Bet kokia pagal šį (6.8) punktą kylanti atsakomybė apsiribos sutartyje sutarta Paslaugos kaina.

6.9 Bendrovė neatsako už jokį nuostolį ar žalą, kurią Užsakovas ar bet kuris kitas asmuo patyrė dėl tyrimo rezultatų ataskaitos pateikimo Paskirtajama asmeniui ar kitiems įgaliotiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai Bendrovė buvo aplaidi.

6.10 Bendrovė neatsako už jokį nesugebėjimą arba vėlavimą atlikti tyrimo Paslaugas dėl nekontroliuojamų priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, stichinėmis nelaimėmis, potvyniais, sausromis, audromis, karais, kolektyviniais veiksmais, streikais, lokautais, įrangos, sistemų ir tinklų gedimais (prieigos prie jų nebuvimu), gaisrais, sprogimais, terorizmo ir sabotažo aktais ar kitais įvykiais, kurių neįmanoma kontroliuoti.

6.11 Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti teikti savo Palaugas, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad biologiniai mėginiai buvo ar bus gauti neteisėtu būdu arba rezultatai bus panaudoti neteisėtais, netinkamais ar neetiškais tikslais arba egzistuoja Bendrovės ir Užsakovo interesų konfliktas arba gali būti kokiu nors kitu būdu sukompromituota Bendrovės Paslaugų kokybė arba Bendrovė turi kitų pagrįstų priežasčių taip elgtis.

6.12 Bendrovės paruošta tyrimo rezultatų ataskaita bus pateikta Paskirtajam asmeniui. Bet kuris ištirtas asmuo turės teisę gauti ataskaitos kopiją. Rašytinės ataskaitos bus išsiųstos Paskirtajam asmeniui elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai bus nustatyta kitaip. Pateikus prašymą, popierinė (spausdintinė) rezultatų versija bus išsiųsta paštu už papildamą mokestį.

6.13 Bendrovė pasilieka teisę pateikti ir (arba) aptarti rezultatus su:

(a) visais ištirtaisiais asmenimis; arba

(b) motina ar kitu asmeniu, turinčiu tėvų pareigas vaikui, kai ištirtasis asmuo yra vaikas arba kai Paskirtasis asmuo  ar kitas įgaliotas asmuo neperdavė rezultatų ištirtiesiems asmenims be pagrįsto pasiteisinimo.

6.14 Bendrovė visada siekia teikti aukštos kokybės Paslaugas. Jeigu Užsakovas lieka nepatenkintas suteiktomis Paslaugomis, jis gali raštu pateikti skundą Bendrovei. Bendrovė stengsis kuo greičiau išnagrinėti tokį Užsakovo skundą ir išaiškinti savo poziciją. Bendrovė dės visas pastangas, kad kuo geriau išspręstų skundus ar susirūpinimą keliančius dalykus, tačiau Užsakovas turi žinoti, kad bet koks vadovybės priimtas sprendimas yra laikomas galutiniu.

 1. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1 Užsakovas atsako už tai, kad tiriamieji asmenys pateiktų Bendrovei visus reikalingus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jeigu to prašoma), duomenis arba mėginius ir pilnai bei  įskaitomai užpildytų bet kokius Bendrovės prašomus dokumentus. Jeigu Užsakovas neužtikrins minėtųjų dalykų, tyrimo rezultatų pateikimo procesas gali užsivilkinti arba pateikti tyrimo rezultatai gali būti netikslūs, kas gali daryti poveikį įrodomajai tyrimo rezultatų vertei. Susidarius tokioms aplinkybėms, Bendovė neatsakys už jokį tokį užsivilkinimą arba netikslumą. Bendrovė neatsakys už tai tol, kol Užsakovas neištaisys situacijos. Pinigai nebus grąžinami.

7.2 Jeigu Užsakovas pateiks tokį prašymą, Bendrovė stengsis suteikti Užsakovui kiek įmanoma daugiau informacijos apie jos teikiamas Paslaugas ir išaiškinti Užsakovui kiek įmanoma tiksliau, ką rezultatai rodo ir ko jie nerodo, tačiau Užsakovas turi nuspręsti, ar Bendrovės siūloma paslauga yra tinkama ar netinkama konkretaus tikslo atveju ir Bendrovė pataria Užsakovui pasikonsultuoti su teisininku ar kitu specialistu prieš užsisakant tyrimą, jeigu kyla tokia būtinybė.

7.3 Užsakovas supranta, kad visi DNR testai, kurie yra įsigyti internetu ir kurių DNR mėginiai bus imami namų sąlygomis, nesant tyrimo mėginio ir tapatybės apsaugai, bus skirti tik asmeniniam įsitikinimui ir kad tokio testo rezultatais negalima remtis teisme įrodinėjant ar ginčijant giminystę (tėvystę).

7.4 Užsakovas (arba jo Mėginių ėmėjas) atsako už tai, kad jam būtų suteikta bet kokia reikalinga teisinė konsultacija, užtikrinanti žinojimą, jog jis turi teisę gauti ir turėti Bendrovei analizuoti perduodamus biologinius mėginius. (Jeigu gyvenate Jungtinėje Karalystėje, žiūrėkite priedą Nr. 5 dėl papildomos informacijos apie sveikatos technologijų vertinimą).

7.5 Užsakovas sutinka atleisti Bendrovę nuo atsakomybės, kai bus reiškiamos pretenzijos dėl to, kad Užsakovas (arba jo Mėginių ėmėjas) perdavė Bendrovei kokius nors neteisėtu būdu gautus mėginius  ir atlyginti Bendrovei visas išlaidas ir bet kokį nuostolį ar žalą, kurią Bendrovė patirs dėl Užsakovo (arba jo Mėginių ėmėjo), kai šis perduos jai kokius nors neteisėtu būdu gautus mėginius.

7.6 Užsakovas garantuoja, kad visa informacija, pateikiama Bendrovei Paslaugos užsakymo tikslais, yra tiksli ir teisinga bei, kad jam priklauso bet kuri kreditinė/debetinė kortelė, naudojama apmokėjimui už Paslaugą (arba, kad jis turi savininko įgaliojimą naudoti kreditinę/debetinę kortelę Paslaugos apmokėjimui).

7.7 Užsakovas garantuoja, kad jis turi teisę pateikti Bendrovei visą informaciją ir duomenis bei, kad atleis Bendrovę nuo atsakomybės, kai bet kurios trečiosios šalys reikš pretenzijas dėl duomenų saugumo pažeidimo, konfidencialumo susitarimo pažeidimo ar bet kurių duomenų apsaugos įstatymų nesilaikymo.

7.8 Užsakovas atsako už tai, kad Paskirtasis asmuo žinotų apie būtinybę išlaikyti konfidencialumą ir, kad tyrimo rezultatų ataskaitos turinys nebūtų atskleistas jokiems kitiems asmenims, išskyrus ištirtųjų įgaliotus asmenis.

7.9 Užsakovas turėtų sudaryti sutartį su Bendrove tik tuo atveju, jeigu jis nori įsipareigoti laikytis ir būti saistomas šių terminų ir sąlygų.

 1. PASLAUGŲ KAINOS

8.1 Bendrovė nustato ir laikas nuo laiko peržiūri savo Paslaugų kainas. Detali informacija apie Bendrovės Paslaugų kainas pateikiama esamame Bendrovės kainoraštyje, kurį galite rasti apsilankę Bendrovės interneto svetainėje arba gauti pateikę prašymą.

 1. PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS IR SĄSKAITOS PANAIKINIMAS

9.1 Bendrovė nepriims Paslaugų užsakymo iš Užsakovo tol, kol negaus pilno apmokėjimo.

9.2 Atliekant mokėjimus kreditinėmis kortelėmis, Bendrovė sumoka kredito kortelių mokesčius. Atliekant mokėjimus visais kitais likusiais būdais, Užsakovas sumoka bet kokius mokesčius už mokėjimo operaciją. Bendrovė suteiks Paslaugą tik gavusi visą kainoraštyje nustatytą sumą atskaičius bet kokius mokesčius.

9.3 Užsakovas turi išsiųsti savo mėginius per tris mėnesius nuo Paslaugos užsakymo pateikimo (toliau vadinama Termino pabaiga). Jeigu Užsakovas neišsiųs savo mėginių per nustatytą laikotarpį, sąskaita bus uždaryta. Bendrovė ims mokestį už pakartotinį sąskaitos aktyvavimą, jeigu Užsakovas norės vėl atidaryti sąskaitą ir apdoroti kokius nors mėginius, išsiųstus po Termino pabaigos (žiūrėkite priedą Nr. 3 dėl mokesčių). Praėjus vieneriems metams, sąskaita bus pašalinta ir pakarotinis jos aktyvavimas bus neįmanomas.

 1. PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

10.1     Jeigu Užsakovas atšaukia Paslaugą prieš tai, kai Bendrovė išduoda Užsakovui Rinkinį, Bendrovė grąžina visą pinigų sumą.

10.2 Jeigu Užsakovas atšaukia Paslaugą po to, kai Bendrovė išduoda Užsakovui Rinkinį, bet prieš tai, kai Užsakovas išsiunčia mėginius, Bendrovė taiko pašto ir administravimo mokestį (žr. priedą Nr.4). Ši sąlyga galioja iki tol, kol nesibaigia nustatytas minėtasis terminas, t.y. iki Termino pabaigos.

10.3 Jeigu Užsakovas atšaukia Paslaugą, kai tik Bendrovė gauna mėginius, Bendrovė negrąžins pinigų.

10.4 Kadangi Rinkinys yra naudojamas asmeniniais tikslais ir pritaikomas individualiems kiekvieno Užsakovo poreikiams, Paslauga nepatenka į Nuotolinio pardavimo taisyklių taikymo sritį.

 1. DATŲ NUSTATYMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMAS

11.1 Bendrovės nurodytos tyrimo užbaigimo ir tyrimo rezultatų ataskaitos pateikimo datos yra tik orientacinio pobūdžio. Bendrovė nėra atskaitinga Užsakovui už jokį vėlavimą suteikti Paslaugą ir  už jokį nuostolį ar žalą, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia bet koks toks vėlavimas.

 1. KITI DALYKAI

12.1 Bendrovė yra autorių teisių savininkė – Bendrovės paruošta literatūra, dokumentai, ataskaitos ir t.t. išlieka Bendrovės nuosavybe.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMAS

13.1 Vadovaudamasi taikomu asmens duomenų apsaugos įstatymu, Bendrovė rinks, naudos, apdoros ir atskleis asmeninę informaciją apie Užsakovą tik tam, kad vykdytų savo įsipareigojimus teikiant sutartyje sutartą Paslaugą ir atliekant tam tikrus dalykus kitais susijusiais tikslais, įskaitant Užsakovo duomenų atnaujinimą, įstatymo numatytą deklaracijų teikimą, nusikalstamumo prevenciją ir teisinio reguliavimo nuostatų laikymąsi. Užsakovas turi teisę gauti asmeninių duomenų, kuriuos Bendrovė yra surinkusi apie jį, kopiją. Užsakovas gali gauti tokius duomenis nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai laikoma, kad Užsakovas prašo pateikti itin išsamią informaciją, tuomet Bendrovė ims administravimo mokestį (žiūrėkite priedą Nr. 6 dėl mokesčių).

13.2 Užsakovas patvirtina ir sutinka su tuo, kad Bendrovė gali būti priversta atskleisti Užsakovo asmeninius duomenis trečiosioms šalims, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusioms su ja, tam, kad galėtų suteikti Paslaugą, t.y. tokie duomenys gali būti perduoti šioms trečiosioms šalims: įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis bendrovėmis, priklausančiomis grupei, trečiųjų šalių tarpininkais, dukterinėmis bendrovėmis ir tyrimų laboratorijomis. Bendrovė neatskleidžia asmeninių duomenų jokiais rinkodariniais ar reklaminiais tikslais. Bendrovė perduoda duomenis tik įgaliotiems darbuotojams arba tarpininkams, kuriems yra išaiškinta, kad jie turi užtikrinti tam tikrą duomenų apsaugos lygį. Siūlome nesinaudoti mūsų Paslaugomis, jeigu nesutinkate, kad duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims.

13.3 Kadangi Bendrovė vykdo veiklą užsienyje, Užsakovas patvirtina ir sutinka su tuo, kad Bendrovė gali perduoti Užsakovo asmeninius duomenis užsienyje veikiančioms trečiosioms šalims tam, kad suteiktų Paslaugą.

13.4 Užsakovas patvirtina ir sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę naudoti visus Užsakovo pateiktus DNR mėginius ir sunaikinti bet kokius likusius mėginius bei popierinius (spausdintinius) dokumentus pagal laboratorijos standartines darbo procedūras ir taikomus teisinius reikalavimus. Paslaugos teikimo metu duomenys turi būti saugojami remiantis duomenų subjekto pasirašytos sutarties vykdymu. Esant neeiliniam/teisiniam precedentui, duomenų subjektai gali prašyti, kad visi duomenys ir rezultatai būtų ištrinti. Pateikus tokį prašymą, duomenys bus ištrinti per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu Bendrovė negalės patenkinti prašymo, ji informuos duomenų subjektą apie priežastį. Kai Bendrovė teikia arba suteikia Paslaugą, Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tai, kaip tvarkomi jo asmeniniai duomenys.

13.5 Užsakovas turi teisę atsiimti sutikimą bet kuriame Paslaugos teikimo etape susisiekęs su Bendrove raštu arba elektroniniu paštu. Bendrovė taikys mokesčius pagal 7 dalį.

13.6 Užsakovas patvirtina ir sutinka su tuo, kad jis įsipareigoja laikytis ir yra saistomas Bendrovės Privatumo politikos sąlygų, kurios pateikiamos įvairiose Bendrovės interneto svetainėse, t.y. jų Privatumo politikos puslapiuose.

 1. JURISDIKCIJA IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

14.1 Bendrovės ir Užsakovo pasirašytą sutartį, kurios sudarymą liudija šie terminai ir sąlygos, reglamentuoja JAV įstatymai. JAV teismai turi išskirtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokią iš šios sutarties kylančią pretenziją ar ginčą.

PRIEDAS

1. Papildomi rinkiniai – vietiniai / tarptautiniai (minimalus mokestis)

JK                             GBP £ 20.00 / GBP£ 30.00

Europa                      EUR € 30.00 / EUR€ 45.00

JAV                          USD $ 35.00 / USD$ 50.00

Kanada                     CAD  $ 45.00 / CAD$ 60.00

Pietų Afrika              ZAR 490.00 / ZAR 650.00

Kitos                        USD $ 45.00 / USD$ 60.00 (priklausomai nuo vietovės)

2. Užterštų / nepavykusių mėginių ėmimas iš naujo

JK                             GBP £ 30.00

Europa                      EUR € 35.00

JAV                           USD $ 40.00

Kanada                     CAD $ 50.00

Pietų Afrika              ZAR 800.00

Kitos                        USD $ 40.00 (priklausomai nuo vietovės)

* Apima daugiausia du asmenis pakartotiniam tyrimui iš vidinio skruosto epitelio. (Dėl nestandartinių pavyzdžių žiūrėkite mūsų mažmeninį kainyną internete)

* Mėginių rinkinys NĖRA

3. Reaktyvavimo mokestis / archyvuotos bylos

JK                            GBP £ 50.00

Europa                       EUR € 60.00

JAV                           USD $ 65.00

Kanada                      CAD $ 70.00

Pietų Afrika              ZAR 815.00

Kitos                        USD $ 65.00 (priklausomai nuo vietovės)

4. Užsakymo atšaukimas prieš išsiunčiant mėginius

JK                            GBP £ 25.00

Europa                     EUR € 35.00

JAV                          USD $ 40.00

Kanada                    CAD $ 50.00

Pietų Afrika             ZAR 490.00

Kitos                       USD $ 50.00 (min mokestis, priklausomai nuo vietovės)

*Taikoma per 3 mėnesių galiojimo laiką.

5. JK piliečiams – Žmogaus biologinių audinių įstatymas

Žmogaus audinių įstatymo 45 straipsnyje numatytas nusikaltimas yra bet kokia kūno medžiaga, turinti tikslą analizuoti joje esančią DNR be kvalifikuoto sutikimo, išskyrus tam tikras išimtis. Šis nusikaltimas galioja visoje JK.

6. Papildomi administravimo mokesčiai

JK                         GBP £ 20.00

Europa                  EUR € 30.00

JAV                       USD $ 35.00

Kanada                 CAD $ 40.00

Pietų Afrika           ZAR 490.00

Kitos                     USD $ 35.00 (min mokestis, priklausomai nuo vietovės)

Reg. ofisas: Genetic Technologies Limited, 60-66 Hanover Street, Fitzroy, Victoria 3065, Australija.

Šioje svetainėje naudojami slapukai, siekiant suteikti jums geresnę vartotojo patirtį. Naudodamiesi šia svetaine arba uždarydami šį pranešimą sutinkate su mūsųCookies notice