ISO 17025 akreditacija yra laboratorijos techninės kompetencijos patvirtinimas. Tai reiškia, kad apmokyti specialistai vertintojai taiko specialias procedūras ir kriterijus, kad įvertintų laboratorijos veiklą ir gebėjimą pateikti tikslius duomenis iš tikslių bandymų procedūrų, naudojant tinkamai sukalibruotą prietaisą.

This website uses cookies to give you a better user experience. By using this website or closing this message, you are agreeing to our Cookies notice