Ne, nebent esate paskyrę teismo leistiną ar teisėtą DNR testą. Teisinis testas skiriasi nuo namų testo, nes jame dalyvauja trečioji dalis, paskirta rinkti mėginius ir patikrinti testo dalyvių tapatybę. Žmonės, iš kurių imami bandymai, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Tada mėginiai turi būti saugiai gabenami į akredituotą laboratoriją tyrimams. Standartinis namų testas skirtas tik „smalsumui“ ar „ramybei“, rezultatai neturi teisinės galios.

This website uses cookies to give you a better user experience. By using this website or closing this message, you are agreeing to our Cookies notice