Contact us

easyDNA offers only Accredited DNA Tests

 

Mūsų DNR tyrimų laboratorija - yra akredituota ISO17025 standartais

easyDNA dirba su tarptautiniu mastu akredituota DNR tyrimų laboratorija, kuri specializuojasi DNR profiliavimo ir genetikos identifikavimo tyrimuose. Visi bandymai atliekami naudojant state-of-the-art įrangą ir laboratorijoje dirba tik patyrusių mokslininkų grupė su ilgamete patirtimi DNR tyrimų srityje.

Tarptautiniu mastu akredituota laboratorija

Laboratorija gavo  ISO17025 akreditataciją , kuri yra labai griežta kokybės užtikrinimo sistema- atitinkanti tarptautinius ISO kokybės standartus. Per šį akreditavimo procesą, visi laboratoriniai procesai eina per reguliarų ir nepriklausomą auditą. Tai užtikrina, kad laboratorija atitinka aukščiausius standartus ir  užtikrina tyrimų aukščiausią kokybę ir tikslumą. Kiekvieną kartą  atliekamas tyrimas praeina per kelis audito etapus.

DNR tyrimų kokybės užtikrinimo programa

Siekiant užtikrinti, kad mūsų DNR tyrimų kokybė atitiktų aukščiausius kokybės standartus buvo įgyvendinta kokybės užtikrinimo programa, kuri sukurta siekiant užtikrinti, kad visi mūsų rezultatai būtų teisingi. Ši kokybės užtikrinimo programa paleidžia visus DNR mėginius du kartus ir du kartus tikrina rezultatus, kad pateikti atsakymai ( DNR tyrimų rezultatai) būtų 100proc teisingi.

Mūsų teikiamų paslaugų kokybės garantija

EasyDNA -  turi patirties  su sėkmingai atliktais tūkstančiais bandymų, kurie atkeliavo iš įvairių pasaulio šalių. Mes susikūrėme tvirtą reputaciją, mūsų atliktos paslaugos suteiktos pramonei bei individualiems asmenims tiek kokybės ir tikslumo atveju patenkina visus mūsų klientus plačiau spauskite čia: DNR bandymai.  Mes didžiuojamės kiekvienu ištiru atveju, kuris individualiai suteikia maksimalų atsakymą mūsų klientui. Mes atliekame savo pareigas taip sklandžiai, kaip įmanoma.

EasyDNA suteiks jums vienodos kokybės paslaugas kur tik jūs bebūtumėt, kokioje šalyje begyventumėt !

Daugiau apie akreditacijas ir jums iškylančius klausimus galite pasiskaityti čia:  acredituoti tevystes nustatymo testai, arba  Dažniausiai užduodami klausimai arba susisiekite su mumis  spauskite čia, kontaktai.

NATA

Nacionalinės tyrimų institucijų asociacijos (NATA) akreditacija – tai institucijų kompetencijos atlikti tam tikro tipo tyrimus nustatymo, pripažinimo ir skatinimo būdas. Minėta akreditacija reiškia oficialų kompetentingos tyrimų institucijos pripažinimą – tokiu būdu suteikiama galimybė klientams identifikuoti ir pasirinkti patikimas paslaugas. Siekdama užtikrinti laboratorijų atitikimą reikalavimams ir veiklos standartų laikymąsi, NATA reguliariai tikrina laboratorijas. Be to, reikalaujama, kad laboratorija, demonstruodama savo technines galimybes, dalyvautų atitinkamoje kompetencijos programoje. Dėl griežtų kokybės ir saugos reikalavimų NATA yra bene sunkiausiai įgyjama akreditacija tėvystės nustatymo tyrimų laboratorijai.

„Safe Harbor“

1998 m. spalio mėnesį įsigaliojo Europos Komisijos direktyva dėl asmens duomenų apsaugos. Joje draudžiamas asmeninių duomenų perdavimas ne Europos Sąjungos šalims, kurios neatitinka Europos „adekvatumo“ standarto, taikomo privatumo apsaugai. Nors Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europos Sąjunga turi bendrą savo piliečių privatumo apsaugos stiprinimo tikslą, Jungtinės Amerikos Valstijos vadovaujasi kitokia privatumo strategija. Norėdamas sujungti skirtingas privatumo strategijas ir suteikti JAV organizacijoms supaprastintas priemones laikytis minėtos direktyvos reikalavimų, JAV Komercijos departamentas, konsultuodamasis su Europos Komisija, įgyvendino „Safe Harbor“ projektą.

ISO 17025

Tai – pasaulinis techninės kalibravimo ir tyrimų laboratorijų kompetencijos standartas. Kadangi „PharmaDNA“ GTL yra akredituota pagal ISO 17025:2005, šioje laboratorijoje egzistuoja bendra techninės ir kokybės vadybos sistema. Tai pasireiškia pranašesne laboratorijos praktika ir klientų aptarnavimu. Savo laboratorijoje įdiegėme ISO 17025 kokybės sistemą. Pažymime, kad nuo 2007 m. balandžio mėnesio šiuo atžvilgiu esame visapusiškai akredituota laboratorija.

Siekiame būti geriausi: užtikriname profesionalumą, klientų tyrimų ir aptarnavimo kokybę. Mūsų darbuotojai efektyviai įgyvendinai bendrovės politiką, procedūras bei kokybės kontrolės funkcijas.

A2LA

Tai – didžiausia, daugiadisciplininė laboratorijų akreditavimo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurią pripažįsta Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių bendrijų akreditavimo organai. A2LA sistemoje egzistuoja griežtesni nei ISO 17025: 2005 sertifikavimo reikalavimai. Čia ypatingas dėmesys skiriamas techninei kompetencijai, tyrimų atsekamumui ir bendriems laboratorijos įgūdžiams.

A2LA yra pelno nesiekianti, nevyriausybinė, visuomenei tarnaujanti draugija, kurios misija – patenkinti tiek laboratorijų, tiek jų klientų poreikius, susijusius su kokybiškais tyrimais; pagerinti laboratorijų ir jų duomenų kokybę; padidinti akredituotų laboratorijų duomenų pripažinimą, palengvinti prekybą, remiantis tarptautiniu mastu pripažintais kompetencijos kriterijais (ISO / IEC 17025:2005).

GTL yra viena iš kelių DNR laboratorijų, turinčių prestižinę A2LA akreditaciją.

ISO 9001

Atsižvelgdami į ISO 9001:2008 pataisas, Tarptautinis akreditacijos forumas (IAF), Tarptautinė laboratorijų akreditavimo asociacija (ILAC) ir Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) išleido peržiūrėtą komunikatą, kuris skelbia, kad ISO / IEC 17025 vadybos sistemos reikalavimai atitinka ISO 9001:2008 principus.

2009 m. sausio 8 d. ILAC paskelbė raštą, kuris paaiškina minėto komunikato išleidimo priežastis.

Amerikos patologų koledžas (CAP)

Amerikos patologų koledžas – pagrindinė Tarybos sertifikuotų patologų organizacija – tarnauja ir atstovauja pacientų, patologų ir visuomenės interesams, puoselėdama patologijos ir laboratorijų medicinos praktikos meistriškumą. „PharmaDNA“ GTL yra CAP narė, dalyvaujanti šio koledžo kompetencijos tikrinimo programoje.

„BBBOnLine“

Šiandien komerciją internete galime vadinti nekontroliuojama rinkos vieta, kurioje klientams sunku atpažinti teisėtus pasiūlymus. Mes esame „BBBOnLine's Reliability“ programos dalyviai – laikomės aukštų interneto verslo praktikos standartų.

Maisto ir vaistų administravimo įstaiga (Food and Drug Administration, FDA)

GTL siūlomą DNR tėvystės nustatymo tyrimo rinkinį sudaro sterilūs komponentai, skirti būtent DNR mėginių, kuriuos reikia ištirti moderniomis technologijomis, analizei. Lazdelės ir aplikatoriai sterilizuojami pagal ANSI / AMMI / ISO reikalavimus. Šiuos reikmenis FDA patvirtino kaip sterilius. Vadinasi, galite neabejoti, jog komponentai, kuriais imate mėginius, atitinka griežčiausius pasaulio standartus, garantuoja saugumą, nekenkia asmens sveikatai.

ILAC-MRA

Tarptautinė laboratorijų akreditavimo asociacija (ILAC) savo veiklą pradėjo 1977 m. Tada buvo surengta konferencija siekiant sukurti tarptautinę asociaciją, kuri, skatindama akredituotų tyrimų ir kalibravimo rezultatų pripažinimą, palengvintų prekybą. ILAC abipusio pripažinimo susitarimas (dažnai vadinamas tiesiog ILAC susitarimu) – tai intensyvaus 22 metų darbo kulminacija.

Susitarimas įsigaliojo 2001 m. sausio 31 d. Jis tarptautinei prekybai suteikia ženklią techninę paramą. Susitarimo tikslas – pasaulio akredituotų tyrimų ir kalibravimo laboratorijų tinklo kūrimas. Minėtas laboratorijas vertina ir pripažįsta kompetentingi ILAC akreditavimo organai.

ILAC tikslas yra akredituotų laboratorijų (įskaitant kitų šalių laboratorijas) tyrimų rezultatų naudojimas ir pripažinimas industrijoje. Tokiu būdu gali būti realizuotas laisvosios prekybos siekis – kartą ištirtą produktą turi pripažinti visur.

CLIA

1988 m. Kongresas išleido Klinikinių laboratorijų tobulinimo pataisas (CLIA), nustatančias laboratorinių tyrimų kokybės standartus, kurie garantuoja paciento tyrimų rezultatų tikslumą ir patikimumą nepaisant tyrimo atlikimo vietos. Laboratorija apibrėžiama kaip įstaiga, atliekanti žmonių mėginių, paimtų diagnozės nustatymo, ligos prevencijos, gydymo, sveikatos įvertinimo ar funkcijos sutrikimo nustatymo tikslais, tyrimus. CLIA programa finansuojama vartotojų mokesčiais, todėl visas administravimo išlaidas padengia atitinkamos įstaigos. Mūsų kodas CLIA programoje yra 32D1086620.

Teisingumo ministerija

Teisingumo ministerija dirba tam, kad apsaugotų visuomenę, sumažintų pakartotinių nusikaltimų skaičių, garantuotų efektyvesnę, skaidresnę ir atsakingesnę teisingumo sistemą visuomenės nariams. Verta pažymėti, kad GTL taip pat prisideda prie pilietinio ir šeimos santykių teisingumo puoselėjimo.

Kasmet mūsų paslaugomis pasinaudoja devyni milijonai žmonių 900 vietovių Jungtinėje Karalystėje, įskaitant 650 teismų ir tribunolų bei 139 kalėjimus Anglijoje ir Velse. Mūsų darbas aprėpia baudžiamąjį, civilinį ir šeimos santykių teisingumą, demokratiją, teises ir Konstituciją.

Nuolatinis pažangus gaisro atvejų ir nusikaltimo vietos tyrėjų švietimas (Fire And Crime Scene Advanced Continuing Education)

FACS-ACE – tai švietimo būdas, kuriuo teisėsaugos specialistai ir gaisro atvejų tyrėjai įgyja įgūdžių, dalyvauja apmokymuose, padedančiuose kokybiškai atlikti savo pareigas, viršijant minimalius pažangaus darbo reikalavimus.

Genetinių tyrimų laboratorija („The Genetic Testing Laboratories, Inc.“, GTL) yra Nuolatinio pažangaus gaisro atvejų ir nusikaltimo vietos tyrėjų švietimo (FACS-ACE) konferencijos, rengiamos kelis kartus per metus Las Crucese, Naujajame Meksike, pradininkė ir pagrindinė rėmėja. FACS-ACE siūlo pasaulinės klasės instruktažą ir praktinius mokymus teisėsaugos specialistams, ugniagesiams ir kitiems nusikaltimų prevencijos, priešgaisrinės saugos, įrodymų rinkimo specialistams.

Konferencijoje dalyvauja aukštas pareigas savo srityje užimantys apmokymo specialistai:
•    Dr. Arthuras Eisenbergas (Dr. Arthur Eisenberg), buvęs FBI DNA Patariamosios tarybos narys;
•    Dr. Gillas Kingas (Dr. Gill King), El Paso apygardos teismo medicinos eksperto pavaduotojas;
•    Gary Reavesas (Gary Reaves), buvęs prokuroras, El Paso Savivaldybių policijos nuovadų asociacijos teisininkas, buvęs „State Bar of Texas“ direktorius;
•    Dianna Taylor, C. F. E. I. (Nacionalinė gaisro tyrėjų asociacija), C. V. F. I. (Sertifikuotas transporto priemonių gaisro tyrėjas), „Ignis Forensics“, Castle Rock, Koloradas;
•    Dr. Peteris Lammersas (Dr. Peter Lammers), „Genetic Testing Laboratories, Inc.“ direktorius ir NMSU Biochemijos profesorius NMSU;
•    Dr. Johnas Spaldingas (Dr. John Spalding), antrasis „Genetic Testing Laboratories, Inc.“ direktorius ir NMSU Molekulinės biologijos docentas.

 
T_ALT_SERVICES
T_ALT_MENU
LiveZilla Live Chat Software